Søndag 31.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Pensjonistlag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøtereferat 2004

Årsmøte i Bryggja pensjonistforening 25/2 2004.

Til dette møtet var det samla 23 medlemar. Velkomsthelsing ved leiar Magnhild som såg fram til avløysing etter åtte år ved roret.
Owesen var på plass med trekkspelet, og vi starta med pensjonistsangen ”Ver velkommen”.
Borgny hadde ord for dagen med eit innlegg frå Familien der temaet var: Hver dag har nok med sin glede. Sangen som høvde var ”Lover den Herre”.
Søgni var ikkje tilstades på forige møte så Ingebjørg refererte frå den samlinga.

Årsmøtesaker:
Årsmeldinga som Søgni hadde laga klar vart opplesa av Arnvid E. Nore. Den vart godkjend.
Laget takka for velgjort skrivararbeid i mange år. Vi får tru takken når Søgni om ho ikkje var tilstades. Ho har bede om skifte og tek ikkje atval.

Rekneskapen ved Arvid Nore.
Han gjekk gjenom talmatrialet, og det vart godkjent med den merknad at kontingenten til krinsen og det som er att til laget vert synleggjort.

Bordvers og nydeleg kaffiservering med fastelavensbollar og smørbrød.
Takk til Ragnhild og Jetmund for lang og velgjort kjøkkenteneste.
Matpengar 670,- kr.
Loddpengar 1.400,- kr.

Valg:
Valnemnda hadde gjort godt forarbeid, som for det meste hadde falle på Eldbjørg på grunn av sjukdom hos dei andre. Det vart orientert om val-lovene.

Styret for Bryggja pensjonistforening 2004 ser slik ut:
Leiar for to år, Oddrun Husevåg, samrøystes
Nest leiar for 1 år, Arnvid E. Nore, samrøystes
Kasserar for 2 år, Arvid K. Nore, gjenvalg, samrøystes
Skrivar for 1 år, Jofrid Solibakke, samrøystes
Styremedlem for 2 år, Solveig Brobakke, samrøystes
Styremedlem, (Reidar Endestad, ikkje på valg)
Vara til styret for 2 år, Per Brobakke, samrøystes
Vara til styret, (Knut Solibakke, ikkje på valg)
Revisor, (John Totland, ikkje på valg)
Revisor for 2 år, Ingebjørg Tenden, samrøystes

Turnemnd: Aslaug Haug, Arvid Nore, Karl Solibakke
Valnemnd: Eldbjørg Totland, Kari Hessevik, Egil Brobakke
(her skal kvart årsmøte velje ein ny, og den som står fyrst går automatisk ut).

Representantar til Bryggja Grendahus:
Oddrun Husevåg, 2 år, samrøystes.
Vara: Ingebjørg Tenden, 1 år, samrøystes.
Per Brobakke, 2 år, samrøystes.
Vara: Jetmund Myklebust, 1 år, samrøystes.
Owesen ikkje på valg 2004 (på valg i 2005).
Vara: Egil Brobakke, 2 år, samrøystes.

Kjøkkenansvarlege fram til sommaren 2004: Eldbjørg og Jon Totland, Ingebjørg Tenden.

Owesen tykte at etter eit vellukka valg burde vi stemme i med sangen ”Vi rekker våre hender”.
Det er så sant, så sant at vi kan greie mykje når vi helpest åt.

Så var det alle takksigelsane.
Den nyvalde leiaren Oddrun takka Magnhild for lang og tru teneste og overrekte eit handmåla skrin med inskripsjon på. Det same fekk Søgni. Ho var som tidlegare nemnt ikkje tilstades.
Så takka Magnhild alle og einkvar og strødde blomsterdryss til sine medhjelparar.
Magnhild fekk òg blomsterkorg av kjøkenkomiteen.
Eit vellukka årsmøte vart avslutta med ”Blåveispiken”.
Neste møte: 24. mars kl 15.00

Ref. Ingebjørg

Årsmøtet februar 2004 © Oddrun Husevåg
Årsmøtet februar 2004
Oddrun Husevåg

Gå til nyhendearkiv

Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening