Laurdag 30.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja skule - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Vassløparen i Hølen

1. til 4. klasse hadde utedag i Hølen der vi skulle lære om overflatehinna på vatnet. Vi ville finne ut kvifor vassløparen kan gå på vatnet utan å drukne.

Vi snakka om vassmolekyl og luftmolekyl og lærte at dei laga spenningar i vatnet som gjorde at det vert ei overflatehinne på vatnet. Molekyla i det indre av vatnet er omringa av andre molekyl på alle kantar. Derfor er dei påverka av elektriske krefter frå alle nabomolekyla. På overflata er det andre vassmolekyl berre under og på sidene, mens det er luftmolekyl over. Det er ikkje så stor tiltrekningskraft mellom vassmolekyla og luftmolekyla. Difor er kreftene som trekkjer på vassmolekyla i overflata sterkare nedafrå og frå sidene enn ovanfrå. Molekyla i overflata vert difor trekt sterkare saman. Kreftene mellom vassmolekyla i overflata kallast for overflatespenning. Denne overflatespenninga dannar ei hinne som vi kallar overflatehinne.

Vi brukte ei gelantinplate for å illustre overflatehinna
Vi brukte ei gelantinplate for å illustre overflatehinna

Vassløparen har i tillegg hår på beina som fungerer som truger når den spring over vatnet. Håra gjer at overflata på beina vert større, slik at sjansen for å trakke gjennom hinna vert mindre. Larven og puppene til myggen nyttar seg og av overflatehinna ved at dei heng i den med ånderøra sine.
Vassløparen har hår på beinar som fungerer som truger på overflatehinna
Vassløparen har hår på beinar som fungerer som truger på overflatehinna

Når vassløparen sprang over vatnet kunne vi sjå at overflatehinna bula litt ned på grunn av vekta til vassløparen. Det fekk vi tydeleg sjå når vi fekk ein aluminiumsbit til å flyte på vatnet.
Aluminiumsbiten flyt på overflatehinna
Aluminiumsbiten flyt på overflatehinna
Når Panamakanalen vart bygd var dei plaga av mygg fordi det var store sumpområder rundt dei, og mange av arbeidarane vart sjuke av malaria. For å bli kvitt myggen la dei olje over store områder, slik at overflatehinna skulle bli broten og myggen drukna. Vi skulle prøve det same med såpe fordi det har same effekt som olje. Når vi hadde såpe i vatnet datt aluminiumsbiten rett i botnen av baljen
Overflatehinna vart broten når vi tok såpe oppi
Overflatehinna vart broten når vi tok såpe oppi
Vi fann utruleg mange vassløparar i Hølen
Vi fann utruleg mange vassløparar i Hølen
No kan vi mykje om korleis overflatehinna fungerer
No kan vi mykje om korleis overflatehinna fungererGå til nyhendearkiv

Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening