Fredag 25.september 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skyttarlag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmelding 2003

Av Astor Henriksen

STYRET HAR VORE SAMANSATT SLIK:

LEIAR Astor Henriksen
KASSERAR Stig-Rune Maurstad
NESTLEIAR Odd Hestenes
BANEMEISTER Malvin Hestenes
LEIAR UNGDOMSUTVAL Magne Husevåg

Det har igjen vore eit aktivt år for skyttarlaget. Vi har eit stabilt medlemstal på ca. 115 medlemer.
Vi byrja sesongen med innandørsskyting i Nordfjordhallen, dette var eit tilbod som ein del nytta seg av. Vi har det same tilbodet for våre medlemer i komande sesong, og vi håper på at dei nyttar seg av dette tilbodet.
Banestemnet vårt vart arrangert 10.-11. mai, men dette var ein uheldig dato p.g.a. konfirmasjonar. Stadlandet og Syvde arrangerte ikkje stemne, difor blei deltakinga litt mindre enn i fjor. Banestemnet i 2004 blir mest sannsynleg siste helga i mai.
I byrjinga av juni tok vi til med trening/oppskyting for jegerar. Det viser seg at dei fleste ventar til august med å ta skyteprøva. Vi i styret vil oppfordre fleire til å ta prøva i juni med omsyn til ”kø” i aug./sept. I samband med desse kveldane har vi sal av ammunisjon, dette er ein god inntektskjelde for laget. Ein liten peikefinger til dei som styrer med pengane på disse kveldane: ein ikkje-medlem som skyt prøva skal betale for trening dersom dette er utført, her taper vi inntekt.
I Nordfjordcupen deltok Bryggja Skyttarlag med 3 lag: 2 seniorlag og 1 rekruttlag. Seniorane kom seg ikkje vidare frå første runde, men rekruttskyttarane vann Nordfjordcupen, og vart med til fylkesfinalen i Førde.
Landsskyttarstemnet 2003 vart i år arrangert i Oppdal. Bryggja skyttarlag reiste til LS med 15 deltakarar, og var med stort og smått 44 ”bryggjaværingar”.
På samlagsstemnet 2003 på Tua deltok 19 stk, her kan vi nemne at seniorskyttarane tok medalje i lagskyting.
På grunn av regelverket til DFS arrangerte vi jaktfeltstemne saman med jegerforreininga, dette viste seg å vere vellukka, med over 40 deltakarar. Men vi ser helst at fleire jegerar frå vårt lag stiller opp på slike arrangement.
Vi vil og nemne at vi har inngått avtale om utleige av bana til Kjølsdalen og Kveldulf skyttarlag for 5 år.

STYRET I BRYGGJA SKYTTARLAG VIL TAKKE ALLE VÅRE MEDLEMER FOR HJELP OG STØTTE I 2003 OG ØNSKJER ALLE LUKKE TIL MED SESONGEN 2004.

Gå til nyhendearkiv

Trekningsliste Vårlotteri, Vestavind 2020
Vestavind
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020