Tysdag 26.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skyttarlag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmelding 2003

Av Astor Henriksen

STYRET HAR VORE SAMANSATT SLIK:

LEIAR Astor Henriksen
KASSERAR Stig-Rune Maurstad
NESTLEIAR Odd Hestenes
BANEMEISTER Malvin Hestenes
LEIAR UNGDOMSUTVAL Magne Husevåg

Det har igjen vore eit aktivt år for skyttarlaget. Vi har eit stabilt medlemstal på ca. 115 medlemer.
Vi byrja sesongen med innandørsskyting i Nordfjordhallen, dette var eit tilbod som ein del nytta seg av. Vi har det same tilbodet for våre medlemer i komande sesong, og vi håper på at dei nyttar seg av dette tilbodet.
Banestemnet vårt vart arrangert 10.-11. mai, men dette var ein uheldig dato p.g.a. konfirmasjonar. Stadlandet og Syvde arrangerte ikkje stemne, difor blei deltakinga litt mindre enn i fjor. Banestemnet i 2004 blir mest sannsynleg siste helga i mai.
I byrjinga av juni tok vi til med trening/oppskyting for jegerar. Det viser seg at dei fleste ventar til august med å ta skyteprøva. Vi i styret vil oppfordre fleire til å ta prøva i juni med omsyn til ”kø” i aug./sept. I samband med desse kveldane har vi sal av ammunisjon, dette er ein god inntektskjelde for laget. Ein liten peikefinger til dei som styrer med pengane på disse kveldane: ein ikkje-medlem som skyt prøva skal betale for trening dersom dette er utført, her taper vi inntekt.
I Nordfjordcupen deltok Bryggja Skyttarlag med 3 lag: 2 seniorlag og 1 rekruttlag. Seniorane kom seg ikkje vidare frå første runde, men rekruttskyttarane vann Nordfjordcupen, og vart med til fylkesfinalen i Førde.
Landsskyttarstemnet 2003 vart i år arrangert i Oppdal. Bryggja skyttarlag reiste til LS med 15 deltakarar, og var med stort og smått 44 ”bryggjaværingar”.
På samlagsstemnet 2003 på Tua deltok 19 stk, her kan vi nemne at seniorskyttarane tok medalje i lagskyting.
På grunn av regelverket til DFS arrangerte vi jaktfeltstemne saman med jegerforreininga, dette viste seg å vere vellukka, med over 40 deltakarar. Men vi ser helst at fleire jegerar frå vårt lag stiller opp på slike arrangement.
Vi vil og nemne at vi har inngått avtale om utleige av bana til Kjølsdalen og Kveldulf skyttarlag for 5 år.

STYRET I BRYGGJA SKYTTARLAG VIL TAKKE ALLE VÅRE MEDLEMER FOR HJELP OG STØTTE I 2003 OG ØNSKJER ALLE LUKKE TIL MED SESONGEN 2004.

Gå til nyhendearkiv

Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mai
ÅRSMØTE
Bryggja Bygdatun
27. mai
Onsdagstur til Hestedalsgota til Nakkelida, frå vassverket i Heggedalen
Bryggja Sanitetsforening
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening