Onsdag 21.august 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skyttarlag - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret for 2012

Leiar: Robert Inge Svoren
Kasserar: Liv Karin Kjøde
Nestleiar: Leif Gunnar Ødegård
Styremelem: Stig-Rune Maurstad
1. vara: Randi Husevåg
2. vara: Stian Tenden

Undgomsutvalet:
Leiar: Terje Kolseth
Medlem: Roald Svoren
Medlem: Ørjan Sagebø Kolseth
DFS
Skytebana i Nordfjordhallen100 m300 m
Bryggja Skyttarlag
Boks 16
6708 Bryggja
bryggja@skytterlag.no
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Onsdagsturane og kløverutrane i 2019, plakat
Bryggja Sanitetsforening
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind