Søndag 24.januar 2021
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Småbrukarlaget

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Bonde- og Småbrukarlaget vart starta opp att i mai 1985, etter at det tidligare Bryggja Småbrukarlag, med Samson Hamre som pådrivar, hadde vore kvilande i eindel år.
Åtte eldsjeler møtte fram i gamle Rimstad Skule, og med hjelp frå Per Askeland og Hans Støyva frå Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag kom laget i gang.
Namnet vart Vågsøy Bonde- og Småbrukarlag, då det var meininga at alle i kommunen skulle få eit tilbod.
Første leiar vart Jan Kåre Garshol, og med seg hadde han Lise Sløk Tvedt, Gert Meyer, Harald Ole Brobakke , Marit Gjerde, Oddmund Leivdal, Jetmund Nyvang og Lars Rimstad.
Av desse åtte som starta laget er det no berre ein som framleis er medlem, og berre to som framleis driv jordbruk.

I 1999 vart laget samanslått med Selje og endra namnet til Selje og Vågsøy Bonde- og Småbrukarlag.
Laget har i dag ca 25 medlemer, dei fleste aktive innan forskjellige produksjonar i jordbruket.
Styret siste året har hatt Gerd Anne Endestad som leiar, John-Ole Tonheim, nestleiar, Per Røyset, kasserar, Jetmund Nyvang, skrivar og Kjellfrid Rundshaug, studieleiar.Sau med lam
Aktiviteten i laget er god, og samarbeidet og dugnads- ånda på tvers av kommune- grensene fungerar godt.

I haust har laget organisert kurs i miljøplanlegging med 12 deltakarar, tidlegare har alt i frå fagleg oppdatering til lefse- og flatbrødbaking aktivisert medlemane.

Gjennom medlemsskap i det lokale bonde- og småbrukarlaget har den enkelte medlemsskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og dermed ivrige og engasjerte talspersonar som talar di sak overfor det politiske miljøet.
Logg deg inn på www. smabrukarlaget.no for å sjekke kva som skjer der.

Selje og Vågsøy Bonde- og Småbrukarlag organiserer personar som er aktive i jordbruksmiljøet, eller passive med engasjement for lokalmiljøet, eller med aktivitetar som gjerne har utspring frå garden.

Det er viktig at nettopp du, som har tenkt å vere her i distriktet ei stund, er med som aktiv eller passiv i laget vårt, og dermed støtte opp om det arbeidet som blir gjort for å bevare aktive bygdesamfunn der du og eg bur.

Status 1.november 2020. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun