Søndag 5.juli 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

Om prisane på Fjordly

Av Marte-Iren Lade, dagleg leiar
Fjordly har gjort fleire endringar i prislista i forhold til tidlegare.
I fjor, 2015, gjorde vi endringar i prislista i forhold til tidlegare. Vi kutta kuvertprisen på ein del av matprisane våre, og la på romleige for festar og dagsarrangement. Vi tenkte at då kunne folk velje kor mange og kor store rom dei ville bruke, og betale i forhold til det. Det blei sjølvsagt rimelegare å bruke ein sal i forhold til å disponere heile huset. Vi tenkte at dette var ei rettferdig og god ordning. I tillegg la vi på pris for utvask, og let folk få sjansen til å vaske sjølve.

For mange gjorde ikkje desse prisendringane noko særleg forskjell. Eit selskap med mange gjestar «tente inn att» romleiga på rimelegare kuvertpris. For mindre lag som bestilte enkel og rimeleg servering, kom derimot romleiga på toppen som eit svært fordyrande element. Fleire av dykk har gitt uttrykk for at de synest det blei for dyrt. Takk for at de har gitt ærlege tilbakemeldingar.

Vi vil beklage at prisane i 2015 var dyre og urettferdige for mindre grupper som bestilte enkel servering!

Vi vil informere om at vi har endra prisane igjen. No er romleiga tatt vekk, viss ein bestiller mat. Pris for vask er med fortsatt. Ein kan velje å vaske sjølve, og betaler då ikkje for dette. Vi har auka kuvertprisane igjen, men ikkje heilt opp til 2012-nivå, sidan vi tar betalt for vask. Sjå vedlagt prisliste for 2016. Sjå gjerne òg heimesida vår: fjordly.no. Minstepris på selskap på kr. 9000,- gjeld ikkje for arrangement med enklare servering, der maten blir sett fram på førehand og ein styrer seg sjølv. Det må likevel vere bestilt mat til minst ti personar.

Nokre døme på prisar:

Konfirmasjon/dåp og andre selskap, 2012: 380 kr.
Bryllup, 2012: 480 kr.
Kaffi med påsmurte rundstykker, 3 halve, 2012: 100 kr.

Konfirmasjon/dåp og andre selskap i 2015: 350 kr.
Bryllup, 2015: 450 kr.
Kaffi med påsmurte rundstykker, 3 halve, 2015: 100 kr.

Konfirmasjon/dåp og andre selskap i 2016: 370 kr.
Bryllup, 2016: 470 kr.
Kaffi med påsmurte rundstykker, 3 halve, 2016: 100 kr.

Vi håpar de vil bruke Fjordly ungdomssenter. Vi vil gjerne vere eit positivt innslag i bygda for både lag, foreiningar og enkeltpersonar.

Venleg helsing

Marte-Iren Lade, dagleg leiar

(Sist oppdatert 30.mars 2016, 15:30)

Gå til nyhendearkiv

Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun

 

8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening