Søndag 24.januar 2021
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Informasjon frå Ytre Nordfjord Turlag

Link til YNT.NO

Bilde frå Staurdalsegga i 2007
Status 1.november 2020. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun