Måndag 17.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Driftskvile på Sibelco Nordic AS

Avd. Bryggja Logo NCM
Gruvesjef: Rolf Kristiansen
Telefon: 57 85 59 70
E-mail: agency.kalneset@ncm.no


NCM, Kalneset


Olivinforekomsten i Lefdal har vært kjent i mange tiår. Det starta tidlig på 60-talet da en geolog som viste om forekomsten stoppet i Lefdal for å kjøpe epler og tok med prøver for analyse. Dette vart starten av et foretak som er og har vært gode stabile arbeidsplasser for mange i de nærliggende bygdene.

Prøvedrift med uttak av olivin i Lefdal startet høsten 1971. Driften i Lefdal startet rett inn i forekomsten fra riksveien. Den første tiden stod maskinene i veikanten, og når en skulle avfyre salvene måtte trafikken stoppes. Veibanen ble fylt med stein og måtte ryddes. Den første tiden ble olivinsteinen kjørt til et mobilt knuseverk på Nore på Bryggja og skipningen foregikk over dampskipskaia på Bryggja.

Dagbruddet i Lefdal ble avsluttet i 1976, da en startet underjordsdrift. Tunnelene går i spiral innover og nedover ca. 140 m under havflaten.

I 1978 startet produksjonen ved nåværende anlegg og utskipningskai på Kalneset. Produksjonen ca. 300 000 tonn olivin i året. På det meste ble det tatt ut ca. 600 000 tonn olivin i året. Antall ansatte har blitt redusert fra ca. 35 til 25.

Anlegget har stadig blitt utvidet og forbedret. Høsten 1986 ble ny dypvannskai tatt i bruk, da kunne en ta mot båter opp til 60 000 tonn. Fra sommeren 1997 har en hatt eget pakkeri der en pakker olivinsand i big bags og småsekk i forskillige korninger alt etter kundes ønsker.

Olivin er et magnesium-jern-silikat med den generelle formel (Mg, Fe)2SiO4. Olivin er et av de industrimineraler som inneholder mest magnesium. Den kjemiske sammensetningen for en typisk norsk olivin er: MgO 48-50 %,
SiO2 40 %, Fe2O3 8 %, diverse 2 %. Olivinen har en høy egenvekt, den er 3,3 fast fjell. Olivinen fra Lefdal gruve har et meget lavt glødetap. Kvaliteten er å betrakte som en av de beste olivinforekomstene i verden. For å selge og produsere olivin stilles strenge kvalitetskrav. Det blir tatt jevnlig prøver av produksjon og ferdigprodukt.

Mesteparten av produksjonen går til eksport. Olivinen blir brukt til fremstilling av jern fra jernmalm, til formsand i støperier, produksjon av ildfast stein og blåsesand. En arbeider stadig for å finne nye anvendelsesområder for olivin.

Det har vært flere eiere / drivere opp gjennom årene. Det startet med Nordal Olivin A/S (senere Nor-Mineral) som solgte til Franzefoss Bruk A/S. Nåværende eier er North Cape Minerals AS som har utvinningen av olivinforekomstene i Lefdal, på Åheim og i Raubergvik.

Lefdal Gruve

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
22. feb
Fastelavsens kafé i Dagsenteret, vi selger ris ved Bunnpris 15.februar
Bryggja Sanitetsforening
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind