Laurdag 6.mars 2021
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skule AS

Skulen opna august 2018.

Les meir på web-sida til skulen:

www.bryggjaskule.no
Bryggja Skule
Status 1.november 2020. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun