Tysdag 17.oktober 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Bingo kvar mandag frå kl.19.00

Tid: Onsdag 4. januar kl. 19:00 - søndag 31. desember
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Bryggja skulekorps, YNB og Bryggja Grendahus

Trekningslista frå sanitetsbasaren 1.okt 2017
Bryggja Sanitetsforening
Helsing til Davik Sanitetsforening den 26.august 2017
Bryggja Sanitetsforening
meir info om innbyggjarhøyringa i Bryggja
Trekningsliste frå Bygdelotteriet 17.mai 2017
Referat frå fylkesmannen, 04.07.2017, grensejustering Bryggja

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
22. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H
Hei og Hå 4H
12. nov
YNB held musikkafè i Grendahuset. Gjestekorps: Eid Musikklag
Ytre Nordfjord Brass
18. - 19. nov
Julebord
Bryggja Bygdatun