Søndag 25.oktober 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 29. november 2010

Referat fra styremøte

Stad : Bryggja Omsorgssenter

Disse møtte: Jan Svein Hammer
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg

Sak 07/10 Bevilgning av midler til ballbinge v/Bryggja å skule. (20. Sept 2010)
Det ble enstemmig bestemt å bevilge penger til ballbinge. Hvor mye vi skal bevilge må vi komme tilbake til når vi har fått et overslag av kostnadene på prosjektet.
Her er det nå bevilget kr 20000.-

Sak 08/10 Kjøp av datamaskin
Det ble vedtatt å utsette kjøpe av bærbar datamaskin til Utviklingslaget.

Sak 09/10 Bevilgning til Nissefesten i Rimstadalen
Det ble enstemmig bestemt å bevilge kr 1500,- for tiltaket til nissefesten som Jonas Rimstad m/fam arrangerer i Rimstadalen.

Sak 10/10 Området Levdalsvatnet
Dette blir lagt inn i Bryggja 20XX

Sak 11/10 Prosjekt Bryggja 20XX
Prosjekt Bryggja 20XX er nå oppe og går for fult.
Prosjekt gruppen bestående av Ingvild Nave, Peder Ole Maurstad, Arve Ålen og Arne Husevåg,
har hatt 4 møter før vi arrangerte folkemøtet.
Tilbakemeldingene på folkemøtet har vert positive, men her treng vi hjelp fra bygda.
Vi vil oppfordre alle grunneiere på Bryggja å tenke langsiktig i forhold til ny reguleringsplan.
Det være seg hyttetomter, hustomter, naust, merkantilt og industri tomter.
Vi vil også oppfordre alle i bygda til å komme med innspill om hvordan vi kan forme bygda i fremtida for å skape best mulig vekst og trivsel. ( bevare skulen)
Det er sikker noen som sitter på en forretnings ide? Kanskje noen firma som treng lagerplass eller litt areal for utviding?
Dette er ting vi vil prøve å sy samen til en helhetlig reguleringsplan for Bryggja i godt samarbeid med grunneierne.
Prosjekt Bryggja 20XX er blitt et stort og tungt prosjekt, derfor går alle i utviklingslaget inn i prosjektet for å holde trykket oppe og prøve å få på plass en god reguleringsplan som bygda kan enes om.

Arne Husevåg
Leier
Trekningsliste Vårlotteri, Vestavind 2020
Vestavind
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020