Onsdag 11.desember 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 2. mars 2010Referat frå styremøte, tirsdag 2. mars 10 kl 20.00
Stad: hos Betty Hessevik

Desse møtte:
Betty Hessevik
Anita Endestad
Arne Husevåg

Desse hadde meldt fråfall:
Kristin Maurstad,

Desse kunne ikkje møte:
Iselin Endal Jepsen, Monika Roseth Fagerlid


Sak 09/10 Årsmøte 2010.

Gjennongang av saklista:
Rekneskapen er ikkje klar. Anita har ansvar for å sende den til Innkomne sakerstyremedlemmane før årsmøtet og kopiere den for framlegging på årsmøtet.

Årsmelding: godkjent for framleggeing for årsmøtet.
Innkomne saker: framtidig drift av bygdekafeen.Styret har ikkje ei konkret innstilling i denne saka.
Handlingsplan for 2010: Vidareføre tidlegare saker /aktivitetar: Mobildekning, Søholmen, heimesida, Bygdekafeen, lysløype Naveosen Lefdalsvatnet?


Betty Hessevik
Ref.Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
15. des
Julekonsert i Totland kyrkje
Bryggja Skulekorps
15. des
JULEKAFÈ i Grendahuset etter julekonserten i kyrkja
Ytre Nordfjord Brass