Måndag 21.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Dugnad med stolpar til brua ved Lefdalsvatnet 21.februar 2007


Magne, Karl, Ragna og Idar drog og sleit alle stolpane ned til brua som skal lagast på vestenden av Lefdalsvatnet. Takk til dei.











Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind