Torsdag 12.desember 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Dugnad 18.august 2004

Magne, Idar, Karl, Randi og Ragna fekk dei fire benkane på plass.
Ragna, Idar, Magne og Alfred bar ned 2 benkar til vatnet den 1. mai 2004
Stig-Rune Maurstad kjørde opp dei 4 benkane den 21. april 2004.


Slep av bord

To av benkene vart frakta/drege over vatnet med robåt. Magne, Idar og Karl var med. Det fungerte fint å fløyte benkane på vatnet. Sleping av bord © R. MaurstadTrekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
15. des
Julekonsert i Totland kyrkje
Bryggja Skulekorps
15. des
JULEKAFÈ i Grendahuset etter julekonserten i kyrkja
Ytre Nordfjord Brass