Tysdag 17.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Eksportvare


For nokre ti - år sidan, medan Ulvesund Formelfabrikk var i full drift,hadde mange frå Bryggja sin faste arbeidsplass der. Jostein Sølvberg leia bedrifta i mange år.Han gjekk ofte ein inspeksjonsrunde for å ha oversikt over produksjonen. Ein dag han gjekk runden, høvde det seg slik at nokre Bryggjaværingar hadde teke seg 5 - minutt, og på sekketiren sto det nokre flasker eksportøl som dei kosa seg med. Jostein såg strengt på dei og sa; "No må de gjere ein skikkeleg jobb, karar, for dette er varer for eksport". Då svara ein av karane: "Du kan vere heilt trygg, du ser vel at dette er gjort med eksport for auge". -

- Harald Maurstad -
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind