Måndag 17.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Eksportvare


For nokre ti - år sidan, medan Ulvesund Formelfabrikk var i full drift,hadde mange frå Bryggja sin faste arbeidsplass der. Jostein Sølvberg leia bedrifta i mange år.Han gjekk ofte ein inspeksjonsrunde for å ha oversikt over produksjonen. Ein dag han gjekk runden, høvde det seg slik at nokre Bryggjaværingar hadde teke seg 5 - minutt, og på sekketiren sto det nokre flasker eksportøl som dei kosa seg med. Jostein såg strengt på dei og sa; "No må de gjere ein skikkeleg jobb, karar, for dette er varer for eksport". Då svara ein av karane: "Du kan vere heilt trygg, du ser vel at dette er gjort med eksport for auge". -

- Harald Maurstad -
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
22. feb
Fastelavsens kafé i Dagsenteret, vi selger ris ved Bunnpris 15.februar
Bryggja Sanitetsforening
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind