Tysdag 17.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Svorasteinen

Svorasteinen heiter ein stein som ligg nørst paa Navebøen. Steinen har ein gong rasa utor Urefjellet og ned på bøen.
Det var tidlig um vaaren, - ei Navekone sat nord paa bøane og gjætte smalen. Ho hadde sett seg upp under ein hellar og spøta,for det var litt ruskever.
Daa det leid til middag, gjekk ho heim,for ho tykte det var ikkje noko å sitja etter lenger.Daa det leid ut um middagen,tok kona spøtet og gjekk nord att for aa sjaa kor det stod til med smalen.
Daa ho kom nord,saag ho steinen ho hadde sete under fyre middag var ramla laus,og kvar han var komen. Ho vart so ufjelg av dette at ho fall i uvet.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind